Bulunan Kayitlar :14459
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Caz Çağının muhteşem Gatsby (2013) film adaptasyonuyla tasviri: Filmin Türkçe altyazılarındaki 1920'lerin kültürel yansımalarının skopos teorisi ışığı altında betimleyici bir çalışmayla incelenmesi Tez Refika Zuhal Gılıç 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Kariyer Çapaları İle Örgütsel Sosyalleşme Arasındaki İlişki: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Araştırma Tez Demet Türkmen 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Dönüşümcü liderliğin Ar-Ge performansına etkisi Tez Emir Murat Aksoy 2017Yazar tarafından 15.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 2001 Abd'nin Müdahalesi Sonrası Afganistan'daki Ekonomik Kalkınma Dönüşümü Tez Naqibullah Obayd 2017Yazar tarafından 15.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm Adlı Romanının İngilizceye Çevirisindeki Kültürel Kavramların Aktarılmasına Dair Bir Çalışma Tez Figen Öztemel 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Politik pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin orta sınıfta yer alan seçmenlerin karar verme noktasındaki düşünmeleri üzerine etkisi: Ankara ilinde bir araştırma Tez Fatma Kaya 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bulanık veri zarflama yöntemi ile Türk bankacılık sektöründe verimlilik analizi Tez Mehmet Öksüzkaya 2017Detay Gör/Tam Metin
 Türkiye'de taşeronlaşma ve sendikal örgütlenmeye etkileri  Tez Emrah Şit 2016Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Otel işletmelerindeki işgören ve yönetici adaylarına yönelik performans değerleme formu geliştirilmesi (Ankara ilinde bir uygulama) Tez Sait Doğan 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Afganistan ekonomisinde özel sektörün rolü Tez Bakhtiar Ortaq 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hizmet kalitesi ve hizmeti tekrar satın alma niyeti arasındaki ilişki ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir araştırma Tez Uğur Çuhadar 2017Detay Gör/Tam Metin
 Hasılatın tespitinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri Tez Adnan Gökbayrak 2017Detay Gör/Tam Metin
 11 Eylül 2001 Sonrası Afganistan'dan Türkiye'ye Göçler Ve Bunların Türkiye'ye Etkileri Tez Mohammad Tahir Raof 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar Üzerinde, Müfettişler Müfettişi, Üçkağıtçı " adlı yapıtlarının Fransızca çevirilerinde folklorik unsurların yorumlayıcı anlam kuramı bağlamında incelenmesi Tez Esra Uluşahin 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Güvenlik perspektifinden ABD'nin Afrika politikası Tez Mehmet Ali Yüksel 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 E-perakendeciliğin tüketici satın alma kararlarına etkisi  Tez Mine Kanoğlu 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bangladeş'in kalkınmasında özel sektörün rolü  Tez Md.Tanjim Hossain 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Uluslararası işbirliği projeleri ve Orta Asya: Bağımsızlıkları koruyacak güç dengesi için arayışlar Tez Kalmira Ryskulova 2017Detay Gör/Tam Metin
 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin uyguladığı ekonomi politikalarının Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ekonomisi üzerine etkileri Tez Zhanture Zhetibayev 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Algılanan örgütsel maneviyatın psikolojik sözleşmeye etkisi: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma Tez Demet Çakıroğlu 2017Yazar tarafından 17.06.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır