Bulunan Kayitlar :16630
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Hepatit B Yüzey Antijeni Pozitif Anne Bebeklerinin Serokonversiyon Durumlarının İncelenmesi  Tez Hüsniye Yücel 2018Yazar tarafından 10.09.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Üstün Yetenekli Çocuklarin Ve Akranlarinin Algiladiklari Ebeveyn Tutumlari, Psikososyal Sorunlar Ve Yaşam Kalitesi Tez Sümeyye Yıldız 2018Detay Gör/Tam Metin
 Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli: Uzaktan Eğitim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma  Tez Kamil Çelik 2018Yazar tarafından 06.08.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ölüm vadisini geçmek: Teknolojistler Tez Sefa İdrisoğlu 2018Yazar tarafından 02.02.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yakın Alan İletişim Teknolojisinin Sağlık Alanında Kullanımı Üzerine Araştırma Ve Bir Uygulama Örneği Tez Songül Kızgın Erkiz 2018Yazar tarafından 06.08.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kredi Değerlendirmesi İçin Bulanık Karar Ağaçları Tabanlı Bir Karar Destek Sistemi  Tez Hilal Gür 2018Detay Gör/Tam Metin
 Marka Değerinin Belirlenmesinde Bir İnternet Projesi: Benimarkam.Org Tez Özkan Ardil 2018Yazar tarafından 02.02.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri Tez Yasemin Kasap 2018Yazar tarafından 01.02.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kullanıcıya Yansıyan Problemler Ve Çözüm Önerileri  Tez Bilsay Otçu 2018Yazar tarafından 01.02.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’Nın Dünyadaki Benzer Kamu Destekleri İle Karşılaştırılması Ve Analizi  Tez Ahmet Gergerli 2018Yazar tarafından 01.02.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Elektronik Müşteri İlişkileri Uygulamalarının Algılanan İlişki Kalitesi Ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Havayolu Sektöründe Bir Araştırma Tez Alev Sökmen 2018Detay Gör/Tam Metin
 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Ile Proje Seçimi: Kobi Projelerinin Ön Değerlendirmesine Yönelik Uygulama Tez Kübra Altunay 2018Yazar tarafından 01.02.2020 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Dünyada Ve Türkiye'De Adli Bilişim Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi Ve Türkiye İçin Uygulamaya Yönelik Öneriler  Tez Şükrü Elveren 2018Detay Gör/Tam Metin
 Lıdar Ve Quadkopter Kullanılarak Alan Güvenliği İçin Erken Uyarı Otonom Sisteminin Tasarlanması ve Uygulanması  Tez Arif Emre Şıvgın 2018Yazar tarafından 03.11.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Eğilme Yüklemesi Altında Şekil Değiştirme Sertleşmesi Gösteren Lif Donatılı Beton Üretiminde İri Agrega Kullanım Oranının Etkisi  Tez Ender Bayraktar 2018Detay Gör/Tam Metin
 Bis-Ferrosenil-Sübstitüe Siklotetrafosfazen Türevlerinin Antimikrobiyal Ve Sitotoksik Aktiviteleri Ve Dna Etkileşimleri  Tez Süheyla Pınar Çelik 2018Detay Gör/Tam Metin
 Kampüs İçi Kullanım Amaçlı Bir Elektrikli Araç Tasarımı Ve Simülasyonu Tez Latif Kasım Uysal 2018Detay Gör/Tam Metin
 Bir Beyaz Eşya Fabrikasında Milk Run Uygulaması Ve Karar Destek Sistemi Tasarımı  Tez Halis Alper Yavaş 2018Detay Gör/Tam Metin
 Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometresi İle Farklı Gıda Numunelerinde Cd Ve Se Tayinleri Tez Tuğba Nur Akbaba 2018Detay Gör/Tam Metin
 İnşaat Sektöründe İş İskelelerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında İncelenmesi Ve Optimum Çözümü  Tez Yenal Takva 2018Detay Gör/Tam Metin